Ingang haringrock
Huisregels
Katwijk aan zee

Voorwaarden en Regels

Er zijn regels, punt uit!Om alles tot in de puntjes te laten verlopen hanteert Haringrock een aantal regels die opgesteld zijn en nageleefd dienen te worden door de bezoeker. Het gaat hier om algemene huisregels, gelijk toegangsbeleid.

 • Legitimatie dient u bij u te dragen. Op het festivalterrein, en bij de toegang, kan door Security gevraagd worden om uw ID-bewijs te tonen. Geef hier ten alle tijden gehoor aan. Bij het niet bij u dragen van uw ID-bewijs en bij twijfel over uw leeftijd zal de toegang ontzegt worden.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals drugsgebruik in welke vorm dan ook, of overmatig drankgebruik, wordt u de toegang ontzegd en indien nodig aangifte gedaan bij de politie.
 • Bij het betreden van het festivalterrein heeft u de kans te worden gefouilleerd. Eigen consumpties en scherpe voorwerpen worden niet toegelaten op het terrein.
 • Haringrock raadt u af kinderen mee te nemen. Wij hanteren een minimum toegangsleeftijd van 16 jaar. Mensen jonger dan 16 dienen begeleidt te worden door een meerderjarige (minimum leeftijd meerderjarige 21 jaar).
 • De Security hanteert de regels strikt. Bij twijfel over uw gedrag, kan de toegang ontzegt worden.
 • Wij maken gebruik van beveiligingscamera’s en worden er opnames gemaakt.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Legitimatie en polsbandjes zijn verplicht
 • Het is ten strengste verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Gekochte muntjes worden niet meer terug genomen, maar zijn wel elk jaar geldig.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van één of meer acts kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. De organisatie zal trachten een vervangend programma of band aan te bieden.
 • Het festival terrein heeft een maximale capaciteit van 5.000 personen. Dus vol = vol. De Security zal hier op toezien en handhaven. Vertrekkende bezoekers kunnen dan weer plaats maken voor aankomende bezoekers. Dus zorg dat u op tijd bent om teleurstelling te voorkomen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, stewards, handhaving en de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein, en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie van Haringrock kan foto of filmopnamen (laten) maken ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d.. Door het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker en artiest toestemming aan de organisatie de opnames voor deze doeleinden te mogen gebruiken.
 • Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers, banners, posters op te hangen zonder schriftelijke overleg met de organisatie.
 • De Katwijkse vrijmarkt en de organisatie van Haringrock is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons mailen via: info@haringrock.nl